Zásady zpracování osobních údajů


1. 
CO NALEZNU V TOMTO DOKUMENTU?

S přihlédnutím k tomu, že v rámci prodeje na našem e-shopu potřebujeme někdy zpracovávat Vaše osobní údaje, chtěli bychom Vás v tomto dokumentu informovat o podrobnostech takového zpracování, včetně poučení vás o vašich právech.
V tomto dokumentu naleznete odpovědi zejména na následující otázky:
o   Kdo jste?
o   Na jaká zpracování osobních údajů tento dokument dopadá?
o   Jaké údaje o mě můžete shromažďovat?
o   Jak mé osobní údaje získáváte?
o   Jak mé osobní údaje používáte a po jakou dobu?
o   Komu osobní údaje zpřístupňujete?
o   Kde osobní údaje uchováváte?
o   Jaká mám práva?
o   Jak můžu svá práva uplatnit a kontaktovat vás?
o   Jak jsou moje osobní údaje chráněny?
o   Jak budou tyto zásady měněny?

Pokud byste z nějakého důvodu nenašli na své otázky odpovědi, neváhejte se na nás obrátit a kontaktovat nás postupem, který je uveden na konci tohoto dokumentu.


2. KDO JSTE?

Jsme obchodní společnost IRISIMO s.r.o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, IČ: 46569014, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl C, Vložka číslo: 56258 / L a dále se v tomto dokumentu budeme označovat jako „my“ nebo „správce“.

Kontakty na nás naleznete v odpovědi na otázku č. 10


3. NA JAKÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TENTO DOKUMENT DOPADÁ?

Tento dokument se týká veškerých operací zpracování, které souvisí s prodejem na našem e-shopu. Otázka zpracování osobních údajů týkajících se cookies je upravena v samostatném dokumentu [zde].


4. JAKÉ ÚDAJE O MĚ MŮŽETE SHROMAŽĎOVAT?

V souvislosti s prodejem na našem e-shopu můžeme získat přístup k informacím, jako jsou:
- Identifikační údaje. Jedná se o údaje jako například jméno či příjmení.
- Kontaktní údaje. Jedná se o údaje jako například Vaše telefonní číslo, či e-mailová adresa.
- Adresní údaje. Jedná se o údaje, které se týkají Vaši adresy (z důvodu doručení zboží či fakturace).
- Údaje o zakoupeném zboží. Jedná se o údaje, které se týkají konkrétního zboží, které jste u nás zakoupili.
- Údaje o historii objednávek. Jedná se o údaje, které se týkají Vašich předchozích nákupů u nás, včetně informací co se Vám líbí.
- Platební údaje. Mezi tyto údaje patří Vaše platební údaje, jako je zejména číslo účtu apod.

Ne u všech účelů bude nutně docházet ke zpracování všech výše uvedených kategorií osobních údajů, bližší podrobnosti najdete u odpovědi na otázku č. 6.


5. JAK MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁTE?

Vaše osobní údaje získáváme pouze z jednoho zdroje a tím jste Vy – tím chceme říct, že zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sdělíte.


6. JAK MÉ OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁTE A PO JAKOU DOBU?

Registrace a vytvoření uživatelského účtu

Na našich internetových stránkách umožňujeme našim zákazníkům, aby se u nás registrovali a vytvořili si uživatelský profil, díky kterému budou snadněji provádět nákupy v budoucnu.

V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje takto:

Účel zpracování Rozsah zpracovávaných údajů Právní titul Doba zpracování
Provedení registrace a vedení uživatelského účtu, včetně související komunikace Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Adresní údaje Souhlas se zpracováním osobních údajů Po dobu užívání uživatelského účtu, ne déle než 3 roky od posledního přihlášení
Zasílání novinek a akcí a dalších newsletterů upravených na míru Identifikační údaje, Kontaktní údaje, případně údaje o historii objednávek Souhlas se zasíláním obchodních sdělení Po dobu 3 let od udělení

Výše uvedené zpracování probíhá pouze na základě Vašeho svobodného a dobrovolného souhlasu. Z žádného zákona ani smlouvy nevzniká Vaše povinnost se na našem e-shopu registrovat, jedná se pouze o způsob jak si ulehčit budoucí nákupy, popřípadě získat další výhody. Bez tohoto souhlasu však nejsme schopni Vám registraci umožnit a vést Váš uživatelský účet.

Stejně tak se můžete svobodně rozhodnout o tom, že chcete od nás dostávat obchodní sdělení, a to taková, která jsou upravena přímo na míru. Za tímto účelem využíváme možnosti profilování podle různých hledisek tak, abychom Vám mohli zasílat opravdu jen relevantní sdělení nebo sdělení, která se Vám mohou hodit.

V obou výše uvedených případech můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat, přičemž v takovém případě bez odkladu zrušíme Váš uživatelský účet, popřípadě Vám přestaneme zasílat naše obchodní sdělení. Způsob, jak odvolat souhlas naleznete níže v části 9.6.

Objednávkový formulář

Ať už jste registrovaný či neregistrovaný zákazník, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, potřebujeme některé osobní údaje. Bez takových údajů bychom totiž nebyly schopni Vám doručit zboží, ani s Vámi jakkoliv komunikovat.
S přihlédnutím k tomu zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícím účelem:

Účel zpracování Rozsah zpracovávaných údajů Právní titul Doba zpracování
Uzavření a plnění smlouvy, včetně související komunikace a doručení zboží Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Adresní údaje, Platební údaje, Údaje o zakoupeném zboží Nezbytnost pro splnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 let poté; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku, apod.) až po dobu 10 let po skončení smlouvy
Plnění účetních a daňových povinností, včetně archivace Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Adresní údaje, Platební údaje, Údaje o zakoupeném zboží Nezbytnost pro splnění právní povinnosti Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zpravidla 5 až 10 let
Zasílání obchodních sdělení, která se týkají zakoupených produktů včetně zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Adresní údaje, Údaje o zakoupeném zboží Oprávněný zájem za účely přímého marketingu, resp. zákaznická výjimka Po dobu 3 let od provedeného nákupu
Zasílání novinek a akcí a dalších newsletterů upravených na míru Identifikační údaje, Kontaktní údaje, případně údaje o historii objednávek Souhlas se zasíláním obchodních sdělení Po dobu 3 let od udělení

Jak bylo zmíněno výše, aby bylo možno s Vámi uzavřít smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami, potřebujeme k tomu některé Vaše údaje. Bez těchto údajů nejsme schopni Vám zboží prodat ani doručit, popřípadě nejsme schopni plnit naše povinnosti v účetní a daňové oblasti, kde máme povinnost uchovávat některé Vaše osobní údaje ve formě účetních dokladů.

V souvislosti s nákupem bychom Vám rádi sem tam napsali ohledně podobného zboží, které jste u nás zakoupili. Taktéž bychom Vám rádi zaslali dotazník, který se týká vaší spokojenosti s nákupem. Oboje probíhá na základě oprávněného zájmu, resp. tzv. zákaznické výjimky, které můžete vyloučit při vyplňování objednávkového formuláře, popřípadě postupem, který je uvedený v sekci 9.6 níže. Náš oprávněný zájem spočívá v naší snaze vylepšovat naše služby, ale zároveň i možnosti kontaktovat vás v případě, že pro vás budeme mít relevantní sdělení, které se týká zboží, které jste u nás nakoupili. Díky tomu tak můžeme zůstat v kontaktu a doporučit vám zboží, které by se vám mohlo hodit či se vám líbit.

Stejně tak, pokud chcete dostávat obchodní sdělení týkající se všech relevantních novinek (nejen zboží obdobného, které jste u nás nakoupili), můžete nám dát svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na míru, kde vám budeme zasílat všechny relevantní novinky, včetně novinek založených na historii vašich nákupů, ale i další akce. Tento souhlas je taktéž kdykoliv odvolatelný, a to postupem, který je uveden v sekci 9.6 níže.

Newsletter

Budeme moc rádi, pokud nám dáte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. V takovém případ budeme zpracovávat vaše osobní údaje následujícím způsobem

Účel zpracování Rozsah zpracovávaných údajů Právní titul Doba zpracování
Zasílání novinek a akcí a dalších newsletterů upravených na míru Identifikační údaje, Kontaktní údaje, případně údaje o historii objednávek Souhlas se zpracováním osobních údajů Po dobu 3 let od udělení

Je vašim svobodným rozhodnutím, zda od nás budete chtít dostávat obchodní sdělení, které se týkají všech relevantních novinek, přičemž žádný zákon ani smlouva vás k tomu nenutí.

Pokud se rozhodnete, že už naše sdělení nechcete dostávat, můžete odvolat souhlas postupem, který je uvedený v sekci 9.6 níže.


7. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJETE?

Chceme Vás ubezpečit, že Vaše osobní údaje pečlivě střežíme a nepředáváme nikomu, pokud to není nezbytně nutné. Vaše osobní údaje tak zpřístupňujeme pouze v následujících případech:
- Poskytovatel e-shopové aplikace a správce marketingu. V rámci provozování našich stránek využíváme služby společnosti, která vyvíjí a spravuje e-shopovou aplikaci.
- Dopravce. Pro účely doručení našich produktů využíváme služeb dopravců, kterým sdělujeme nezbytné adresní údaje pro splnění smlouvy mezi námi a vámi.
- Účetní a daňový poradce. V rámci plnění našich účetních a daňových povinností využíváme poradce, který může mít sem tam přístup k Vašim identifikačním údajům a údajům o platbách.
- E-mailingový nástroj. Pro zasílání e-mailů využíváme služeb třetí strany, která zajišťuje rozesílku našich zpráv po technické stránce.
- Heureka Shopping s.r.o. Tato společnost se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO 023 87 727, nám pomáhá s rozesílkou dotazníku spokojenosti


8. KDE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁTE?

Osobní údaje, které v rámci naší činnosti zpracováváme, uchováváme pouze v rámci Evropské unie a nepředáváme je do zemí mimo její hranice.


9. JAKÁ MÁM PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte různá práva, o kterých bychom Vás tímto chtěli informovat.

9.1. Právo na přístup. Máte právo se na nás obrátit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme, či nezpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, kdy Vám moc rádi sdělíme o tomto zpracování bližší informace a zároveň máte právo získat kopii takových osobních údajů.

9.2. Právo na opravu. Snažíme se dělat vše proto, abychom o Vás zpracovávali pouze ty nejaktuálnější osobní údaje. To nemění nic na tom, že máte právo se na nás obrátit a požádat nás o to, abychom Vaše osobní údaje opravili v případě, že je zpracováváme jako neaktuální či nepřesné .

9.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut). Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nutná ke splnění účelu, přičemž nepotřebné údaje ihned mažeme, popřípadě anonymizujeme. To však nic nemění na tom, že máte právo, abychom bez odkladu vymazali (popř. anonymizovali) Vaše osobní údaje, a to za předpokladu, že je dán některý z následujících důvodů:
- osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
- odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
- zpracování bylo protiprávní;
- výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU

Ne vždy však musíme, nebo můžeme, Vašemu právu vyhovět. Je tomu tak v těchto případech, kdy je zpracování nezbytné:
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
- pro splnění zákonné povinnosti;
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Je však dost možné, že žádný z případů výše vůbec nenastane, takže nemusíte mít obavy, že bychom Vaše osobní údaje nevymazali, pokud nás o to skutečně požádáte (a to zejména v případě zpracování na základě souhlasu.)

9.4. Právo na omezení zpracování. Zákon Vám přiznává právo, abychom na základě Vaší žádosti omezili zpracování osobních údajů, a to v jednom z těchto případů:
- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
- zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
- již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9.5. Právo na přenositelnost. Ačkoliv to zní zvláštně, v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

9.6. 
Právo na odvolání souhlasu a podání námitky proti oprávněnému zájmu pro účely přímého marketingu. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.
Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.
Souhlas můžete v případě zasílání obchodních sdělení odvolat i kliknutím na odkaz, který je uveden u každého obchodního sdělení. Stejný postup platí pak i pro zpracování, které probíhají na základě tzv. zákaznické výjimky popřípadě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu

9.7. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Samozřejmě pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákonem, máte právo obrátit se se stížností k příslušnému dozorovému úřadu. Kontakt na příslušný dozorový orgán naleznete pod tímto odkazem ZDE, přičemž pokud byste potřebovali pomoci s výběrem, neváhejte se na nás obrátit.


10. JAK MŮŽU SVOJE PRÁVA UPLATNIT A KONTAKTOVAT VÁS?

Svoje práva můžete uplatnit zejména prostřednictvím svého uživatelského účtu v případě, že jste registrovaným zákazníkem. Mimoto se na nás vždycky můžete obrátit na naši e-mailové adrese info@irisimo.cz


11. JAK JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

V rámci zpracování osobních údajů využíváme pouze prověřené dodavatele, s nimiž máme uzavřené příslušné zpracovatelské smlouvy. Můžeme vás ujistit, že pro bezpečnost vašich osobních údajů jsme udělali maximum.
Pakliže se budete domnívat, že bezpečnost vašich osobních údajů, které jste nám svěřili, je ohrožena, neváhejte se na nás obrátit.


12. JAK BUDOU TYTO ZÁSADY MĚNĚNY?

V případě, že bude potřeba tyto zásady změnit, učiníme to tak, že nové znění nahrajeme na naše internetové stránky. Pokud by se jednalo o zásadní změnu, popřípadě to budou vyžadovat okolnosti, budeme vás o změně tohoto dokumentu informovat e-mailem.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na závěr bychom Vás rádi informovali, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.11.2021