OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dokumenty ke stažení:  Formulář na odstoupení od smlouvy | Formulář na výměnu zboží

Obecná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky společnosti IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, IČ: 46569014, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl C, Vložka číslo: 56258 / L (dále jen "prodávající"), upravují práva a povinnosti smluvních stran v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a a její zákazníky nebo odběrateli (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu www.IRISIMO.CZ

2.  Právní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem

3. Adresa prodávajícího v České republice: IRISIMO - Frogman s.r.o., ID 6518, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín


Uzavření kupní smlouvy

1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce ( dále jen "objednávka").

2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

3. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, a je zároveň akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy (dále jen "akceptace objednávky").

4. Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i další nezbytné údaje

5. Cena zboží a jiných služeb (například poštovné), která je uvedena na internetovém obchodně www.IRISIMO.CZ je v CZK včetně DPH dle platné legislativy

6. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické podobě.

Dodací a platební podmínky

1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetových stránkách elektronického obchodu. V případě, že není uvedena tak obvyklá dodací lhůta je 3-7 pracovních dnů.

2. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrační. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti.

3. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodnou jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu podle avizovaného termínu uvedeného na internetových stránkách elektronického obchodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy

4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen "Místo").

5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby.

6. Náklady na poštovné hradí kupující podle způsobu zvoleného v nákupním košíku a podle aktuálních cen za poštovné.

7. Na výběr nabízíme několik způsobů doručení:

Zásilkovna

Zásilka bude doručena na výdejní místo, které si zvolíte.

Suma objednávky
Cena dopravy
0 - 3.000,00 Kč
69,00
> 3.000,00 Kč
0,00

Kurýrní služba PPL

Zásilky posíláme prostřednictvím kurýrní služby společnosti PPL. Zásilky jsou doručené následující pracovní den od odeslání.

Suma objednávky
Cena dopravy
0 - 3.000,00 Kč
89,00
> 3.000,00 Kč
69,00

DHL Express

Doručení do 24 hodin od odeslání. V ojedinělých případech je doručení do 2 pracovních dnů.

Suma objednávky
Cena dopravy
0 - 4.000,00 Kč
199,00
4001 - 8.000,00 Kč
119,00
> 8.000,00 Kč
0,00

Česká pošta

Doručení prostřednictvím České pošty. Dodání 2-3 pracovní dny.

Suma objednávky
Cena dopravy
0 - 3.000,00 Kč
89,00
> 3.000,00 Kč
69,00

Česká pošta - Na poštu

Doručení prostřednictvím České pošty. Zásilka bude uložena na zvolené poště. O připravenosti zásilky k vyzvednutí budete informováni přes SMS

Suma objednávky
Cena dopravy
0 - 3.000,00 Kč
89,00
> 3.000,00 Kč
69,00


8. Kupující může za objednané zboží a za případné náklady za dodání zboží zaplatit následujícími způsoby:
Dobírka - Za zboží zaplatíte při převzetí
Dobírka - Zásilkovna - Za zboží zaplatíte při převzetí
Platba kartou - Za zboží zaplatíte prostřednictvím platební karty. Akceptovány jsou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Po odeslání objednávky budete přesměrováni na klientskou zónu banky. Platba je připsána okamžitě.
Bankovní převod - Za zboží zaplatíte bankovním převodem. Po odeslání objednávky Vám na Email přijdou údaje k bankovnímu převodu. Zboží pošleme ihned po připsání platby na náš účet.
PayPal - Za zboží zaplatíte prostřednictvím služby PayPal.

Služba dobírka je zpoplatněna částkou: 39,00


Odstoupení od kupní smlouvy


1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Navíc, k zákonům stavonevej lhůtě, poskytujeme možnost vrácení zboží až po dobu 12 měsíců (za stejných podmínek jako při zákonné 14 denní lhůtě).

2. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží

4. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy

5. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře - Formulář na odstoupení od smlouvy.

6. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.


7. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní.

8. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

9. V souladu S § 1837 občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

b) prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontován nábytek apod.


Osobní údaje a jejich ochrana

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

2. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím budou zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pro plnění předmětu kupní smlouvy. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou přepravců, kterým jsou poskytnuty pouze údaje nezbytné pro pro doručení kupujícímu.

4. Kupující má právo být informován o tom, které osobní údaje prodávající zpracovává. Může kdykoliv požádat prodávajícího o jejich změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze

5. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou


Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Prodávající je zodpovědný za to, že kupujícímu bude doručeno zboží které nemá vady a že v době, kdy ho kupující převzal:
- je dodáno v odpovídajícím množství a kvalitě
- vyhovuje právním předpisům
- má vlastnosti, které byly dohodnuty v kupní smlouvě. Pokud taková dohoda v kupní smlouvě chybí tak zboží má takové vlastnosti, které prodávající a výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy kterou bylo prezentováno.
- se hodí k účelu, který prodávající uvádí

2. Pokud se projeví vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí tak se má za to že zboží bylo vadné již při převzetí.

3. Pokud je vadné plnění porušením kupní smlouvy tak má kupující právo na:
- dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci
- opravu vadné věci
- na přiměřenou slevu z kupní ceny
- na odstoupení od smlouvy

4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 

5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 


Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

1. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny v záručním listě nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

4. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

5. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

6. Reklamační řízení týkající se zboží, které se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,

7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv uplatňuje ve smyslu občanského zákoníku a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu občanského zákoníku použije je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

9. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
a) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
b) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
c) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání zboží (závady způsobené použitím hodinek v rozporu s návodem k obsluze nebo zásadami správného používání),
d) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
h) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
e) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci (například poškození strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost.)
f) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (neoprávněným zásahem do hodinek mimo autorizvanej opravny).

10. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

12.Rozsah záruky:

Hodinky chraňte před : nárazem, pádem, otřesy, náhlými změny teplot, chemickými vlivy, magnetickým pólem, vodou, v případě že hodinky nejsou označeny jako vodotěsné.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené použitím výrobku. Před prvním použitím je zákazník povinen si nastudovat návod na obsluhu a záruční podmínky. Na závady způsobené nesprávným použitím, se záruka nevztahuje.

Reklamaci podáte přímo online do našeho systému. Po jejím podání dostanete další pokyny.
Přejít na podání reklamace online >>>
Adresa pro uplatnění reklamace:
IRISIMO - Frogman s.r.o.
Rybníky IV 738, ID 6518
760 01 Zlín
+420 720 235 435
Telefonický kontakt PO-PIA 08:30 - 16:30
Adresa pro vrácení je sběrné místo u našeho přepravce. Doručení na naši centrálu následně trvá přibližně 1-2 týdny. Datum přijetí reklamace je datum přijetí u našeho přepravce

Alternativní řešení sporů

1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele má kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení sporu je oprávněna řešit Česká obchodní inspekce. Více informací na www.coi.cz

2. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

3. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna

4. Prodávající se zavazuje, že si kupujícím se bude snažit přednostně o mimosoudní řešení sporů.