Prodloužená záruka

V případě nákupu hodinek na irisimo.cz, u kterých je tato skutečnost uvedena, získáváte automaticky a ZDARMA prodloužení záruky o 12 měsíců.

1. 
Prodloužená záruka:

 1.1. Prodloužená záruka je služba, která je poskytována na zakoupené hodinky, u kterých je tato skutečnost uvedena na příslušné stránce na webovém rozhraní (zpravidla jde o hodinky v hodnotě nad 2790 Kč, mimo některé vybrané modely, kde nejsme schopni prodlouženou záruku poskytnout, a to zejména některé chytré hodinky), která trvá po dobu 12 měsíců po uplynutí zákonné 24-měsíční záruční lhůty.

 1.2. Prodloužená záruka se vztahuje na bezplatnou opravu hodinek, které výrobní vadou nebo vadou materiálu přestaly fungovat.

 1.3. Prodloužená záruka nad rámec zákonné záruční doby je poskytována výlučně společností IRISIMO s. r. o. a není poskytovaná výrobcem.


2. 
Podmínky uplatnění

 2.1. Prodlouženou záruku je možné uplatnit pouze v případě, že hodinky byly používány ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá běžnému používání hodinek

 2.2. Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení hodinek způsobené běžným používáním, a to zejména na: opotřebení skla, pouzdra, náramku nebo řemínku. Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřebování baterie, pokud je v hodinkách použita.

 2.3. Službu Prodloužená záruka nelze použít v případě, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinou než autorizovanou opravnou nebo při jiném neodborném zásahu do nich.

 2.4. Prodlouženou záruku nelze uplatnit v případě vad vzniklých při požárech a přírodních katastrofách.

 2.5. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na hodinky:

  - u nichž je prodloužená záruka výslovně uvedena na příslušené stránce hodinek na webovém rozhraní;
  - které byly zakoupeny v internetovém obchodě www.irisimo.cz.
  - které kupující doručil na adresu IRISIMO - Frogman s.r.o., ID 6518, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín spolu se záručním listem a reklamačním formulářem, který obdržel emailem po odeslání online reklamačního formuláře na adrese: Reklamační formulář.

 2.6. Náklady spojené s doručením hodinek na naši adresu hradí kupující. Náklady spojené s doručením zpět kupujícímu hradí prodávající.

 2.7. Prodávající neodpovídá za škody a ztráty vzniklé tím, že kupující nemohl řádně používat výrobek z důvodu jakéhokoliv poškození v době Prodloužené záruky.

 2.8. Prodlouženou záruku lze uplatnit pouze při plné ceně zboží, která je uvedena na internetových stránkách prodejce. Nelze ji uplatnit po použití slevového poukazu.

 2.9. Prodloužená záruka neplatí pro produkty v akci a na produkty, na které byla uplatněna dodatečná sleva (slevový kupón).


3. 
Způsob vyřízení Prodloužené záruky:

 3.1. Prodávající zajistí na vlastní náklady a bez zbytečného odkladu odstranění závady

 3.2. V případě, že prodávající nebo pověřený autorizovaný servis vyhodnotí, že výrobek je neopravitelný má kupující právo na výměnu zboží nebo na další nákup se slevou do výše 100% z ceny původních hodinek (prodávající vystaví slevový kupón)

 3.3. Prodloužená záruka se prodlužuje o dobu, během níž byly hodinky v opravě


4. P
latnost a ukončení Prodloužené záruky

 4.1. Výměnou hodinek nebo vystavením slevového kupónu ve výši 100% z ceny původních hodinek zaniká platnost původní Prodloužené záruky, a zároveň kupující získává automaticky Prodlouženou záruku na nové hodinky.

 4.2. Platnost Prodloužené záruky začíná následujícím dnem po ukončení zákonné záruky a končí po 12 měsících od jejího začátku.


5. 
Kompletní obchodní podmínky

 5.1. Bližší informace jsou k naleznutí v OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH